Jak to funguje

getExpert je platforma, která pomáhá firmám realizovat projekty prostřednictvím prověřených a kvalifikovaných expertů z celé řady oborů a odvětví. Nejvyšší prioritou getExpert je úspěch vašeho projektu. Abychom ho dosáhli, pečlivě vybíráme z naší rozsáhlé databáze ty nejlepší experty. Významnou přidanou hodnotou platformy je proces, při kterém naši experti vzájemně soutěží o projekty. To vám zaručí realizaci projektu za tu nejlepší cenu.

Specifikace projektu

Na začátku procesu získá getExpert specifikaci vašeho projektu a podrobnosti o požadované kvalifikaci. Následně vám předložíme několik cenových nabídek včetně uvedení různých expertů, kteří se mohou na projektu podílet.

Podpis smlouvy

Na základě informací obsažených v nabídkách se rozhodnete buď zahájit spolupráci, vyžádat si další informace, nebo pokračovat v hledání. Celý tento proces probíhá na naší automatizované on-line platformě. Jakmile je nabídka z vaší strany potvrzena, může začít spolupráce.

Služba a zpětná vazba

Projekt lze realizovat na místě nebo i vzdáleně, přičemž výkaz provedených služeb na projektu lze sledovat přímo v naší online aplikaci. Abychom mohli nabízet nejlepší zkušenost se sourcingem na trhu, je pro nás velice důležitá vaše zpětná vazba.

Fakturace a platba

Na konci každého měsíce, potom co jsou všechny výkazy provedených služeb schváleny, se automaticky generují faktury. Plně podpoříme váš projekt automatizovaným systémem timesheetů a fakturace na naší platformě, což vám umožní plně se soustředit na váš projekt.

Přesvědčili jsme vás?